Kviečiame tapti asociacijos Vairavimo mokytojų gildija nariais.

Asociacijos Vairavimo mokytojų gildija nariais gali būti privatūs (fiziniai) asmenys ir įmonės ar organizacijos (juridiniai asmenys). Pagrindinis reikalavimas Asociacijos nariams – suinteresuotumas prisidėti prie eismo dalyvių žinių ir gebėjimų gerinimo ir eismo kultūros kėlimo.

Asmuo, tapdamas Vairavimo mokytojų gildijos nariu, prisiima šias pareigas:

  • aktyviai prisidėti prie Asociacijos veiklos visokeriopomis savo darbo, idėjų ir dvasios pastangomis;
  • jokia savo veika nediskredituoti Asociacijos;
  • laikytis Asociacijos Įstatų ir Valdybos sprendimų.

Taip pat, Vairavimo mokytojų gildijos nariai įgyja tokias privilegijas:

  • teikti Asociacijai pasiūlymus ir reikšti nuomonę eismo dalyvių mokymo ir eismo saugumo klausimais;
  • tobulinti savo žinias ir bendravimo įgūdžius dalyvaujant diskusijose, konsultacijose ir seminaruose;
  • dalyvauti Asociacijos renginiuose naudojantis nariams teikiamomis privilegijomis;
  • dalyvauti Vairavimo mokytojų gildijos sueigose.

Naujų narių priėmimą vykdo Asociacijos Valdyba. Asmeniui, siekiančiam tapti Asociacijos nariu, reikia užpildyti ir pateikti prašymą asociacijos Vairavimo mokytojų gildija Valdybai. Prašymai yra svarstomi Valdybos posėdžio metu. Kai kuriais atvejais Valdyba gali nuspręsti nepriimti asmens į Vairavimo mokytojų gildiją dėl įrodymų apie asmens motyvaciją prisidėti prie Asociacijos veiklos trūkumo. Dėl šios priežasties, asmenims, siekiantiems tapti Asociacijos nariais, rekomenduojama kartu su prašymu pateikti raštu išdėstytus motyvus, kuriais remiantis yra siekiama narystės Asociacijoje, arba dalyvauti Valdybos posėdyje, kuriame bus svarstomas asmens narystės Asociacijoje klausimas.

Prašymą ir kitus dokumentus galima siųsti Asociacijos el. pašto adresu info@vmgildija.lt.
Prašymo forma