Gebėjimas tinkamai dalyvauti eisme — viena svarbiausių modernios visuomenės nario bendrųjų kompetencijų. Gildijos narių bendruomenė ryžtasi savo bendru darbu, intelektiniu resursu, idėjomis, patirtimi ir pavyzdžiu prisidėti prie bendražmogiškosiomis vertybėmis bei gamtos ir vienas kito tausojimu grįstos eismo dalyvių judėjimo sampratos kūrimo. Esame suinteresuoti reikštis įvairiose srityse, o ypatingai – eismo dalyvių mokymo, mokymo kokybės užtikrinimo ir kėlimo bei eismo organizavimo sektoriuose.

Bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, asociacija organizuoja ir vykdo vairuotojų mokytojų ir vairavimo instuktorių mokymą.

Asociacija Vairavimo mokytojų gildija yra LR Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota asmens įgytų kompetencijų vertinimo institucija.