Asociacija Vairavimo mokytojų gildija vienija pavienius asmenis, asmenų grupes, organizacijas ir įstaigas, susijusius su vairuotojų mokymu ir jų kompetencijų gerinimu. Be to, asociacijai gali priklausyti fiziniai ir juridiniai asmenys, suinteresuoti eismo kultūros kėlimu, ekologiško judumo skatinimu ir apskritai situacijos keliuose gerinimu.

Asociacija įkurta 2016 m. birželio 13 d.

Asociacijai priklauso 60 narių.

Asociacija Vairavimo mokytojų gildija yra Europos vairavimo mokyklų asociacijų bendruomenės EFA narė.